Mayor of Doorn commends Johan Nico Siersema

Bewijs van goed zedelijk gedrag Gemeente van afgifte: Doorn Datum van afgifte: 20 Juli 1949 De burgemeester van voormelde gemeente verklaart, dat de hieronder genoemde persoon, voor zoveel hem bekend, van goed zedelijk gedrag is. Geboren te: Maasbree L Geboren op: 9 October 1924 Beroep: Zonder Alhier wonende (van - tot): 1 November 1948 tot heden  De burgemeester voornoemd, [signature]. Evidence of good character Municipality of issue: Doorn Date of issue: 20 July 1949 The mayor of that municipality declares that the person mentioned below, so far as known to him, of good repute. Born in: Maasbree L Birth: 9 October 1924 Occupation: Without Local resident (from - to): 1 November 1948 to present The mayor said, [signature]

In this document from the 20th of July, 1949, the mayor of Doorn commends my grandfather, Johan Nico Siersema, as a person of good repute and good character. I’m not sure exactly what for, but possibly for service in the war. Still, it’s pretty cool to see.